Advies

Affectionate elderly couple in a business meeting holding hands as they discuss a proposal put forward by their broker

Waarom advies vragen?

Tegenwoordig is het niet eenvoudig om antwoorden te vinden en te krijgen op vragen over belastingen, huisvesting, financiën, formulieren en hulpaanvragen. SWOD heeft een aantal vrijwilligers gespecialiseerd als ouderenadviseur. Hiervoor werken we samen met KBO Dongen. Zij geven u advies en staan u bij als het gaat om problemen, waar u geen raad mee weet.

Ook zijn zij bereid u te helpen bij het invullen van allerlei formulieren. Onder volledige geheimhouding willen zij uw vragen/problemen aanhoren, deze met u bespreken en proberen op te lossen. Ook kunnen zij u naar andere instanties verwijzen.

Invullen van belastingpapieren door adviseurs SWOD

Ook dit jaar staan de ouderenadviseurs van SWOD de senioren uit de gemeente Dongen bij met het invullen van hun belastingpapieren. Dit jaar is het mogelijk de papieren over 2023 in te vullen in de maanden maart en april 2024.

Vermogensgrens en inkomensgrens voor 65+ers                                                                               

De Belastingservice van SWOD is bedoeld voor gepensioneerden vanaf 65 jaar, waarbij als inkomensgrens geldt € 35.000,- voor  een alleenstaande en € 50.000,- voor samenwonenden. Er geldt tevens een toeslagengrens. Het maximaal eigen vermogen op de rekening is voor 2022 voor alleenstaanden € 31.340,- en € 62.680,- voor samenwonenden. Aangifte doen kan ook voor de vier jaren voor 2022.

Laagdrempelig                                                                                                                                          Deze ondersteuning is voor iedereen vanaf 65 jaar binnen de inkomens- en vermogensgrens. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De vrijwilliger vult uw aangifteformulier  in op de computer. U hoeft dus zelf geen computer te hebben.

Noodzakelijke papieren                                                                                                                              Zorg bij de afspraak voor alle benodigde papieren, zoals uw machtigingscode, de jaaropgave(n) van het inkomen (AOW en eventueel pensioen), bankafschriften,  bonnen van medicijnen en toekenningen van zorg- en huurtoeslag en uw BSN-nummer. Dan kan de aanvraag meteen verstuurd worden.

Energietoeslag en Energiebijdrage

We merken dat er een heleboel mensen niet weten recht hebben op de energietoeslag of de energiebijdrage omdat 120% of 140% van het sociaal minimum niet zoveel zegt. Wij proberen daarom met onderstaand bericht te verduidelijken wat het betekent voor mensen met een volledige AOW en geen andere inkomsten dan een pensioen en / of lijfrente.

Meer weten? lees hier verder.

Hoe vraagt u advies aan?

U neemt contact op met onze coördinator. Als deze u niet meteen kan helpen, zal zij uw vraag doorspelen aan een van onze ouderenadviseurs.
Als u één van onze ouderenadviseurs kent en aan hem of haar de voorkeur geeft, zegt u dat gerust tegen de coördinator. Zij regelt dat dan. Deze adviseur neemt dan eerst telefonisch contact met u op en maakt desgewenst een afspraak voor een bezoek bij u thuis. De adviseur zal altijd vooraf met u een afspraak maken, dus laat niet iemand zomaar zonder afspraak binnen.

Waarvoor vraagt u advies aan?

Om u een idee te geven waarover u advies kunt vragen, een paar voorbeelden:

  • aangiften inkomstenbelasting;
  • aanvragen voor huur-en zorgtoeslag;
  • aanvragen in het kader van de WMO;
  • gemeentelijk minimafonds;
  • kwijtschelding (gemeentelijke) belastingen;
  • invullen van formulieren;
  • diensten verleend door SWOD en ketenpartners;
  • ondersteuning bij aanvraag Bijzondere Bijstand;
  • persoonlijke administratie.