Voor verbinding, tegen eenzaamheid

Al jaren sluiten we aan bij de landelijke “Week tegen eenzaamheid”. Vanaf dit jaar is onze eigen werktitel echter “Week voor verbinding”. We maken de verbinding met elkaar om er samen voor te zorgen dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze misschien wat minder vitaal en actief zijn. Zo voorkomen en verminderen we eenzaamheid gezamenlijk.

Minder eenzaamheid, meer verbinding

Met het landelijke actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. Ze geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen. Wij delen deze visie. Om lokaal een duurzame aanpak te realiseren is SWOD daarom begin dit jaar gestart met het project “Samen zicht op eenzaamheid”.

In het project zijn we samen met partner organisaties aan de slag gegaan. Ons doel was een hulpaanbod te bieden dat aanvullend is op het mooie aanbod van diensten en activiteiten dat er in de gemeente Dongen al is voor ouderen.

Evaluatiebijeenkomst november 2023

Eind november 2023 hebben we samen met partnerorganisaties en vrijwilligers het doorlopen proces van de afgelopen twee jaar geëvalueerd. Wat ging goed, wat willen en houden en wat zijn nog onze wensen. Open hier het verslag van deze bijeenkomst.

Project samen zicht op eenzaamheid

Eind 2021 zijn we gevraagd aan de slag te gaan met het thema eenzaamheid onder ouderen. Die handschoen hebben we graag opgepakt, we hebben een projectplan geschreven voor de gemeente Dongen en zijn inmiddels volop gestart met de uitvoering. De opdracht heeft als doel te komen tot een vernieuwende aanpak gericht op een structureel resultaat.

We doen het samen

We zien allemaal dat eenzaamheid veel leed kan veroorzaken. Wanneer ieder mens zou weten wat eenzaamheid is en hoe men daar zelf iets aan kunt doen, zal dit zeker zorgen voor meer preventie en sneller ingrijpen. En dus minder mentaal en fysiek lijden. Onderdeel van het project was daarom het verbreden van kennis en (nieuwe) inzichten over (de aanpak van) eenzaamheid. Zowel voor de doelgroep zelf als voor vrijwilligers en zorg- en welzijnsprofessionals die met ouderen in contact staan. Op deze manier kunnen we meer mensen nog beter helpen.

We staan graag voor u klaar

Eenzaamheid is niet in een korte tijd op te lossen. We zijn gestart met het project om samen eenzaamheid aan te pakken want: eenzaam bent u niet alleen. Gevoelens van eenzaamheid zijn, net als honger en dorst, een signaal in uw lichaam. Dit signaal geeft aan dat u behoefte heeft aan (meer) verbinding. Verbinding die bij u past, wat u belangrijk vind. Daarom is het een persoonlijke zoektocht. Ontdekken wat bij u past, wat u nodig heeft, waar u blij van wordt. Wij ondersteunen u daar graag bij.

Hoe gaat het met u-gesprekken

Zou het niet fijn zijn om “gewoon” eens een goed gesprek te hebben over hoe het met u gaat, wat u bezig houdt en wat u belangrijk vindt? En over wat u nodig heeft of nog zou willen.

Wij bieden:

  • Een luisterend oor: één of meerdere gesprekken met een toegeruste vrijwilliger waarin de tijd wordt genomen om echt te luisteren naar uw verhaal.
  • Een open gesprek over waar u tegenaan loopt of wat u bezig houdt. En wat dat voor u betekent. Samen op zoek naar wat er goed gaat en wat minder goed gaat.
  • Stil staan bij wat voor u belangrijk is in uw leven en wat u behoeften zijn: wat wil ik en wat kan ik veranderen?
  • Een vrijwilliger die tijdelijk naast u staat en u ondersteunt om zelf een stap te zetten om uw situatie te verbeteren.

Herkent u zich hierin en heeft u interesse in een gesprek? Of herkent u dit bij iemand anders en zou u diegene zo’n gesprek gunnen? Neem dan contact met ons op via 0162-37 52 96 of mail naar info@swodongen.nl. Samen maken we de verbinding en helpen we u verder!

Young holding hand of an elderly woman outdoors.

Samen de dag door

Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) en Mariaoord starten op maandag 26 september 2022 met een mooie nieuwe twee wekelijkse activiteit: Samen de dag door. Beide organisaties zagen de mogelijkheid om de Community Care werkwijze van Mariaoord te verbinden aan het SWOD project “Samen zicht op eenzaamheid”. Op deze manier bieden we samen senioren die het nodig hebben een structurele ontmoeting aan. Vrijwilligers van SWOD staan graag voor u klaar en worden indien nodig ondersteund door de zorgmedewerkers van Mariaoord.

Voor wie:

Voor ouderen die door een klein netwerk buiten de samenleving dreigen te vallen en op zoek zijn naar contact. Maar ook mensen met beginnende dementie en zwakke gezondheid. Vele van deze senioren vallen (nog) niet binnen het reguliere opvangsysteem, maar hebben wel de behoefte om in gezelschap te zijn en dingen te ondernemen met anderen. Door deze twee wekelijkse ontmoetingen krijgen mantelzorgers tevens wat ruimte voor zichzelf op deze dag. Ter borging van het fijne contact zullen we deze groep niet groter later worden dan 15 personen.

Wat doen we zoal:

We beginnen met een kopje koffie of thee en een gezellig praatje met elkaar. Daarna zorgen we er gezamenlijk voor dat er gegeten kan worden en nuttigen samen een warme 3 gangen maaltijd. Na het opruimen hebben alle tijd voor een fijne middag. Wellicht zijn er senioren die iets willen, samen iets lekkers bereiden of gewoon gezellig een potje kaarten. Wat denkt u ervan om samen de krant/ het weekblad door te nemen en daarover het gesprek aan te gaan? Of maakt u liever een fijne wandeling in de buitenlucht? Samen kijken we naar de mogelijkheden, hebben de tijd voor elkaar en een kopje koffie of thee op zijn tijd.

Waar, wanneer en hoe laat:

De ontmoetingen vinden plaats in de refter van Mariaoord op iedere oneven maandag vanaf 26 september 2022 van 11:00 tot 16:00 uur.

Eigen bijdrage:

Voor deze dagbesteding wordt enkel de driegangen maaltijd in rekening gebracht. In 2023 bedragen de kosten voor deze maaltijd € 9,65 per persoon.

Informatie en aanmelden:

Wenst u te weten of het iets voor u, uw familielid of uw partner is?                                                                Voor meer informatie of mogelijk aanmelden kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 11:30 uur bellen met 0162-375296. Aanmelding minimaal één week vooraf gewenst.