Week tegen Eenzaamheid 2021

Meer dan één miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid te maken krijgen. De invloed van eenzaamheid is groot. Als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

In de landelijke Week tegen Eenzaamheid vragen we hier aandacht voor en zeggen we: kom erbij! Deze week wordt er aandacht besteed aan activiteiten om nieuwe sociale contacten op te doen en bestaande contacten te versterken. We willen mensen met elkaar verbinden.

In onze gemeente worden er veel mogelijkheden voor ontmoeting aangeboden. Het kan echter zijn dat u hiervan niet of niet goed genoeg op de hoogte bent. In dit boekje zijn er diverse mogelijkheden uitgewerkt waar u mogelijk bij aan kan sluiten.

open boekje

Samen met Theek 5 hebben we een leuke slot-activiteit georganiseerd op 7 oktober; de herinneringskoffer. Sluit u ook aan?