Invullen belastingpapieren

Ook dit jaar staan de ouderenadviseurs van SWOD de senioren uit de gemeente Dongen bij met het invullen van hun belastingpapieren. Dit jaar is het mogelijk de papieren over 2020 in te vullen in de maanden maart en april 2021.

Vermogensgrens en inkomensgrens voor 65+ers

De Belastingservice van SWOD is bedoeld voor gepensioneerden vanaf 65 jaar, waarbij als inkomensgrens geldt € 35.000,- voor  een alleenstaande en € 50.000,- voor samenwonenden. Er geldt tevens een toeslagengrens. Het maximaal eigen vermogen op de rekening is voor 2020 voor alleenstaanden € 31.340,- en € 62.680,- voor samenwonenden. Aangifte doen kan ook voor de vier jaren voor 2020. 

Laagdrempelig

Deze ondersteuning is voor iedereen vanaf 65 jaar binnen de inkomens- en vermogensgrens. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De vrijwilliger vult uw aangifteformulier  in op de computer. U hoeft dus zelf geen computer te hebben.

Hulp nodig?

Neem dan op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur telefonisch contact op met de administratie van SWOD;  0162-375296 of mail naar info@swodongen.nl.