Extra informatiebulletin juni 2022

Deze maand sturen we twee informatiebulletins. Dit o.a. in verband met het warme weer en leuke activiteiten van Theek 5.

informatiebulletin lezen.