Zomeractiviteiten en Winteractiviteiten

Niet meer weg te denken activiteiten zijn toch wel de Zomer- en Winteractiviteiten. In de maanden juli en augustus liggen de reguliere activiteiten vaak stil. Familie en vrienden zijn op vakantie waardoor men de dagelijkse contacten mist. Jaarlijks wordt in de zomer een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten gepresenteerd waarbij men of informatie vergaart, zaken kan bekijken of deelneemt aan doe-activiteiten.

Winteractiviteiten

In de maanden januari, februari en maart organiseren we verschillende ontmoetingsactiviteiten in onze gemeente. Vaak in samenwerking met lokale organisaties en scholen wat hele mooie ontmoetingen en belevenissen oplevert. Op deze manier komen we fijn samen de winter door.

Zomeractiviteiten 2022

Vorig jaar waren we erg blij dat we u een aangepast zomerprogramma  konden aanbieden. Dit voorjaar is de werkgroep weer aan de slag gegaan en zijn er maar liefst weer 22 mooie   activiteiten voor u uitgezocht en voorbereid. Dat belooft weer een mooie  zomer te worden!

We volgen altijd de maatregelen van het rijk. Hierdoor kan het zijn dat een activiteit snel vol is of dat een activiteit toch niet aangeboden kan worden. Uiteraard wordt men in dat geval daar tijdig over geïnformeerd.

De inschrijfdatum voor de zomeractiviteiten is inmiddels verstreken. Hartelijk dank voor al uw inschrijvingen, we wensen u een hele fijne zomer!

Informatiebijeenkomsten

Door het jaar heen organiseren we diverse informatiebijeenkomsten waar u zich voor in kan schrijven.  Kijk daarom geregeld op de website of er wellicht voor u een interessante bijeenkomst tussen zit .

 

Eetpunten

Een eetpunt is een plek in de wijk waar men geregeld samenkomt om gezamenlijk met een aantal andere mensen, bekenden en onbekenden, een warme en gevarieerde maaltijd te gebruiken. Na de maaltijd drinkt men altijd nog gezellig een kopje koffie of thee.

Er worden eetpunten georganiseerd bij Europlus op vrijdag, bij ontmoetingscentrum Dr. Maassen op woensdag en in en de Ontmoeting op donderdag.

De kosten van een 3 gangen menu inclusief een kopje koffie of thee na bedraagt € 9,00 per persoon.

Group of elders smiling and sitting outside with a book

Speciale activiteiten

inhoud wijzer grijzer map

De SWOD Wijzer Grijzer Map

Stichting Welzijn Ouderen Dongen is ervan overtuigd dat ouderen zo lang mogelijk zelf kunnen blijven beslissen over hoe zij willen leven en van het leven kunnen genieten. Daarom heeft SWOD samen met een aantal lokale en landelijke partijen de Wijzer Grijzer map samengesteld. De map is gevuld met praktische informatie voor senioren in onze gemeente.

Heeft u interesse in deze informatieve map? Laat het ons weten en we zorgen ervoor dat een vrijwilliger bij u langs komt met deze map.

Informatiebijeenkomsten

Ook worden informatie bijeenkomsten over diverse actuele onderwerpen georganiseerd, zoals gebruik mobiele telefoon, palliatieve zorg, valpreventie, internetbankieren en alcohol en middelen gebruik.

bus

MuseumPlusBus

De organisatie MuseumPlusBus verzorgt dagtochten voor ouderen die niet meer zelfstandig de tocht naar een museum kunnen ondernemen. SWOD schrijft zich in voor een dagarrangement. Hierna bepaalt een loting of SWOD weer voor zo'n arrangement in aanmerking komt. Dan pas heeft SWOD de keuze uit de diverse arrangementen. Wordt SWOD ingeloot dan wordt er een datum vastgesteld waarna via een persbericht bekend gemaakt wordt dat de bus weer gaat rijden. Maximaal 40 personen kunnen zich inschrijven. Er gaat voldoende deskundige begeleiding mee om daar waar nodig (extra) ondersteuning of zorg te verlenen.