ALARMERING

WAAROM ALARMERING?
Mensen WAAROM ALARMERING?
Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen, ook als zij lichamelijke beperkingen
hebben en zich onzeker voelen. Men wil in
noodsituaties zowel overdag als 's nachts hulp
kunnen inroepen.willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als zij lichamelijke beperkingen hebben en zich onzeker voelen. Men wil in noodsituaties zowel overdag als ’s nachts hulp kunnen inroepen.

HOE WERKT HET?

Het alarm werkt via een vaste telefoonlijn. Op een draagbaar handzendertje zit een knop. Als u daarop drukt, krijgt u contact met de Zorgcentral
e Zuid in Tilburg. Hier zit een zorgverlener die luistert en vraagt wat er aan de hand is. Vervolgens stuurt hij de benodigde hulp naar u toe, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 

 
SOCIALE ALARMERING
Men dient 3 telefoonnummers van familie en/of mensen uit de buurt op te geven. Deze mensen hebben ook een
sleutel van uw woning. Hun namen met telefoonnummers
en het nummer van uw huisartsenpraktijk zijn ook bekend bij de Zorgcentrale Zuid.

PROFESSIONELE ALARMERING
Men kan ook kiezen voor directe hulp door een professionele zorgverlener. Men hoeft dan geen telefoonnummers van derden door te geven. Aan deze vorm van dienstverlening zijn wel extra kosten verbonden

  WAT KOST ALARMERING?
Deze wordt tegen een kostprijsdekkend tarief geleverd.
Dit noemen wij het hoog tarief. Voor mensen met een laag inkomen kan dit hoog tarief een drempel zijn om gebruik te maken van alarmering. Deze mensen kunnen dan een beroepdoen op een financiële tegemoetkoming door de
gemeente. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking
te komen mag het maandinkomen niethoger zijn dan 120% van het wettelijk minimumloon.

HOE VRAAGT U ALARMERING AAN?
U kunt de alarmering rechtstreeks aanvragen bij het kantoor van SWOD (zie boven).
Bent u van mening dat u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming van de gemeente dan meldt u zich eerst bij het Klanten Contact Centrum (Zorgloket) van de gemeente Dongen, bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur; telefoon 14-0162 en daarna bij SWOD