Cliëntondersteuners voor ouderen in het kader WMO
Voor en door ouderen!


Heel veel ouderen hebben of krijgen te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uitgangspunt van de WMO is dat iedereen in redelijke mate kan meedoen in de samenleving. Het normale leven is leidend. Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving. Het gewenste resultaat qua zelfredzaamheid en participatie (meedoen aan de samenleving) staat centraal.
Om dat resultaat te bereiken moet er een oplossing worden gevonden in redelijkheid en billijkheid. Zoveel mogelijk moet gebruik worden gemaakt van eigen kracht. Dat is nu eenmaal de kern van de WMO.
Mensen (familie, vrienden, kennissen, buren) in de omgeving kunnen daar een belangrijke rol bij spelen.
Een cliëntondersteuner kan helpen het probleem, het gewenste resultaat en mogelijke oplossingen in beeld te brengen.
Ook kan een cliëntondersteuner u ondersteunen bij de eventuele contacten met het zorgloket van de gemeente. Heeft u al contact met de gemeente, vraag dan om ondersteuning van een cliëntondersteuner.
U heeft er recht op!


 

 

In Dongen zijn 2 vrijwillige cliëntondersteuners voor senioren opgeleid door Verenigde Bonden Overleg Brabant, waar KBO Dongen bij aangesloten is.
Het gaat om Arnold Hilhorst en Johan de Hoon, beiden woonachtig in Dongen. Ze ondersteunen ALLE ouderen in de gemeente Dongen, men hoeft dus geen lid van de KBO Dongen te zijn.
Stichting Welzijn Ouderen Dongen is het coördinatiepunt. Onder telefoonnummer 375 296 kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur vragen om ondersteuning. U kunt ook tijdens de werktijden bij de stichting naar binnen lopen in de Volckaert of mailen naar info@swodongen.nl.
Het kan lastig zijn om hulp te vragen en/ of te accepteren. Het kost u niets, de cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en ze nemen ruim de tijd voor u.
Het is VOOR EN DOOR ouderen. Dhr. Hilhorst en Dhr. De Hoon staan graag voor u klaar als u het nodig heeft!