ADVIES

WAAROM ADVIES VRAGEN?

Tegenwoordig is het voor een leek niet eenvoudig om antwoorden te vinden en te krijgen op vragen over belastingen, huisvesting, financiën, formulieren en hulpaanvragen. 
SWOD heeft een aantal vrijwilligers gespecialiseerd als ouderenadviseur. Hiervoor werken we samen KBO Dongen. Zij geven u advies en staan u bij als het gaat om problemen, waar u geen raad mee weet. 
Ook zijn zij bereid u te helpen bij het invullen van allerlei formulieren. Onder volledige geheimhouding willen zij uw vragen/problemen aanhoren, deze met u bespreken en proberen op te lossen. Ook kunnen zij u naar andere instanties verwijzen.

.

 

 

 

 

HOE VRAAGT U ADVIES AAN?

U neemt contact op met onze coördinator. Als deze u niet meteen kan helpen, zal zij uw vraag doorspelen aan een van onze ouderenadviseurs.
Als u een van onze ouderenadviseurs kent en aan hem of haar de voorkeur geeft, zegt u dat gerust tegen de coördinator. Zij regelt dat dan. Deze adviseur neemt dan eerst telefonisch contact met u op en maakt desgewenst een afspraak voor een bezoek bij u thuis. De adviseur zal altijd vooraf met u een afspraak maken, dus laat niet iemand zomaar zonder afspraak binnen.


 

WAAROVER ADVIES NODIG?

Om u een idee te geven waarover u advies kunt vragen, een paar voorbeelden:
• aangiften inkomstenbelasting;
• aanvragen voor huur-en zorgtoeslag;
• aanvragen in het kader van de WMO;
• gemeentelijk minimafonds;
• kwijtschelding (gemeentelijke) belastingen;
• invullen van formulieren;
• diensten verleend door SWOD;   
• ondersteuning bij aanvraag Bijzondere Bijstand;
• persoonlijke administratie.

Cliëntondersteuners in het kader WMO -->

 

Aanmelden: op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op bovenstaand adres