AutoMaatje vanaf februari 2019 ook in Dongen van start
Stichting Welzijn Ouderen Dongen, ANWB en gemeente Dongen starten in februari 2019 met een nieuwe vervoersservice voor én door eigen inwoners: ANWB AutoMaatje Dongen.
Kern van ANWB AutoMaatje Dongen is dat vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding vervoeren. ANWB AutoMaatje Dongen is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan vervoer, maar zelf niet kunnen rijden of fietsen, het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken en ook niemand hebben in de naaste omgeving om op terug te vallen.

Hoe werkt het?
Wie vervoer nodig heeft, kan twee dagen van tevoren per mail of telefonisch contact opnemen met de coördinator van de lokale ANWB AutoMaatje bij SWOD. Die zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die de aanvrager op het door hem of haar gewenste tijdstip kan rijden. De coördinator belt terug als er een chauffeur beschikbaar is en schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger gaat rijden.  Klanten betalen 30 cent per kilometer aan de chauffeur. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de aanvrager.
Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitstapje zal deze vaak bij de aanvrager blijven. Als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreekt hij met de vrijwilliger af wanneer deze weer klaarstaat voor de terugreis. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de vrijwilliger betaald.

 

 
 
 


Vanaf februari 2019 kunt u een rit bij ANWB Automaatje Dongen boeken.

TELEFOON: 0162-37 52 96